Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Kronika
Powrót
Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku / 2021-03-15
SmartLab Przedszkolaki jako mali ekoinspektorzy miały okazję zbudować małą oczyszczalnię ścieków! Zanim jednak dzieci przeszły do działania, zapoznały się z pojęciem ekologii i przyrody, a także z podstawowymi zasadami oczyszczania ścieków. Wtedy w parach każdy według instrukcji wspólnie tworzył konstrukcję minioczyszczalni.