Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Powrót
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku / 2020-06-01

Trajder  Agnieszka  -  przyjęty

Bespecinaia Alexandra  -   przyjęty

Bronk Aurelia  -  nieprzyjęty

Chostkivska Anna  -  nieprzyjęty

Gapik Vanessa  -  nieprzyjęty

Gorlach Martyna  -  nieprzyjęty

Kędziora Filip  -  nieprzyjęty

Kulesza Nikola  -  nieprzyjęty

Laskowski Radosław  -  przyjęty

Piórek Lena  -  przyjęty

Semenov Fiodor  -  nieprzyjęty

Struk Yarema  -  nieprzyjęty

Szulist Jakub  -  nieprzyjęty

Talarek Franciszek  -  nieprzyjęty

Urbańska Liliana  - przyjęty

Wilszewski Stanisław  -  nieprzyjęty

 

Zgodnie artykułem z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, -  § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.