Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Powrót
Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku / 2020-05-22

Trajder  Agnieszka  -  zakwalifikowany

Bespecinaia Alexandra  -   zakwalifikowany

Bronk Aurelia  -  niezakwalifikowany

Chostkivska Anna  -  niezakwalifikowany

Gapik Vanessa  -  niezakwalifikowany

Gorlach Martyna  -  niezakwalifikowany

Kędziora Filip  -  niezakwalifikowany

Kulesza Nikola  -  niezakwalifikowany

Laskowski Radosław  -  zakwalifikowany

Piórek Lena  -  zakwalifikowany

Semenov Fiodor  -  zakwalifikowany

Struk Yarema  -  niezakwalifikowany

Szulist Jakub  -  niezakwalifikowany

Talarek Franciszek  -  niezakwalifikowany

Urbańska Liliana  - zakwalifikowany

Wilszewski Stanisław  -  niezakwalifikowany

Rodziców dzieci zakwalifikowanych zapraszamy do placówki w dniach 25-28 maja br. w celu potwierdzenia woli (podpisania umowy). W razie pytań prosimy o kontakt tel. 532 463 922.

Zgodnie artykułem z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, -  § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.