Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Powrót
Informacja zastępcy Prezydenta Gdańska Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku / 2020-03-11

Informacja skierowana przez Pana Piotra Kowalczuka, Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych.